Boys Varsity Game 1 vs Magruder - Shaffer-Hotshots