Boys Varsity Game 12 vs Kennedy - Shaffer-Hotshots