Boys Varsity: Game 10 vs Wheaton - Shaffer-Hotshots