Boys Varsity: Game 8 vs Sherwood - Shaffer-Hotshots