Girls JV: Game 1 vs Seneca Valley - Shaffer-Hotshots