Girls Varsity: Game 1 vs Milford Mill - Shaffer-Hotshots