Boys Varsity Basketball: Frederick vs Montgomery Challenge Basketball Tournament - Shaffer-Hotshots