Boys Varsity Basketball: Game 19 vs Damascus - Shaffer-Hotshots