Boys Varsity Basketball: Game 16 vs Seneca Valley - Shaffer-Hotshots