Boys Varsity Basketball: Game 10 vs. Poolesville - Shaffer-Hotshots