Boys Varsity Basketball: Game 9 vs Einstein - Shaffer-Hotshots