Boys Varsity Basketball: Game 4 vs Sherwood - Shaffer-Hotshots