Girls Varsity Basketball: Game 6 vs Kennedy - Shaffer-Hotshots